2017

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

HCL 114/23.10.2017 privind valorificarea prin licitatie publica cu strigare a cantitatii de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica al comunei tasca

HCL 115/23.10.2017 privind aprobarea nomenclaturii stradale si actualizarea anexei privind delimitarea stazilor din comuna Tasca, jud Neamt

HCL 116/23.10.2017 privind aprobarea majorarii tarifului de paza pentru padurea de pe pasunea comunala din Contractul de administrare nr. 13.805/31.12.2015 incheiat cu Ocolul Silvic Bicaz

HCL 117/23.10.2017 privind analiza contului de executie bugetara pe trimestrul III al anului 2017

HCL 118/23.10.2017 privind aprobarea valorii devizului taierilor de ingrijire a arboretelor tinere ce se vor executa in fondul forestier proprietatea comunei Tasca

HCL 119/23.10.2017 privind aprobarea unor sume pentru acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei, in perioada 1 noiembrie2017-31 martie 2018

HCL 120/23.10.2017 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri de retur concesionate companiei Judetene „apaServ” SA Piatra Neamt

HCL 121/23.10.2017 privind concesionarea unei suprafete de teren din doeniul privat al comunei Tasca, jud Neamt

HCL 122/23.10.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat intre comuna Tasca, Scoala Gimnaziala”Vasile Mitru” Tasca, Asociatia Parintilor „Vasile Mitru” Tasca si Centrul Cultural tasca