2018

Dispozitia nr. 1 din 08.01.2018 privind imputernicirea persoanelor desemnate sa opereze in aplicatia Reistrul electoral la nivelul unitatii administrativ teritoriale

Dispozitia nr. 39 din 08.01.2018 privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor din cadrul primariei comunei Tasca, jud Neamt

Dispozitia nr. 40 din 08.01.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 30 ianuarie 2018

Dispozitia nr. 41/23.01.2018 privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul Local al comunei Tasca si Primaria comunei Tasca

Dispozitia nr. 42/23.01.2018 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 43/23.01.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 44/30.01.2018 privind acordarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 45/30.01.2018 privind acordarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 46/30.01.2018 privind numirea doamnei Zakarias Otilia in functia contractuala de referent II la Caminul Cultural Tasca

Dispozitia nr. 47/06.02.2018 privind incadrarea ca asistent personal al doamnei Negru Geanina-Alexandra-Maria

Dispozitia nr. 48/06.02.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 11 februarie 2018

Dispozitia nr. 49/06.02.2018 privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Miron Radu-Sebastian, incepand cu data de 01 februarie 2018

Dispozitia nr. 50/14.02.2018 privind numirea doamnei Verdes Anca Raluca in functia de consilier, clasaI, grad profesional superior, in cadrul compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului

Dispozitia nr. 51 din 15.02.2018 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica

Dispozitia nr. 52 din 15.02.2018 privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica

Dispozitia nr. 53 din 22.02.2018 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 54 din 22.02.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 55 din 22.02.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 56 din 22.02.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 57 din 22.02.2018 privind modificarea componentei Comisiei de monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primariei Tasca

Dispozitia nr. 58 din 22.02.2018 privind modificarea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din Cadrul Primariei comunei Tasca, jud Neamt

Dispozitia nr. 59 din 22.02.2018 privind numirea doamnei Angheluta Carmen-Daniela consilier de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita

Dispozitia nr. 60 din 12.03.2018 privind modificarea si completarea atributiilor din fisa postului privind pe doamna Ciucanu camelia Mihaela avand functia publica de executie de referent, in cadrul compartimentului financiar contabil

Dispozitia nr. 61/16.03.2018 privind convocarea membrilor consiliului Local al comunei Tasca in sedinta ordinara in ziua de 23 martie 2018

Dispozitia nr. 62/19.03.2018 privind constituirea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de promovare in grad profesional

Dispozitia nr. 63/20.03.2018 privind delegarea atributiilor de ofiter de stare civila doamnei Budaca Marilena

Dispozitia nr. 64/20.03.2018 privind numirea doamnei Cretu iuliana ca functionar public definitiv, prin transformarea postului, in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului Relatii cu publicul

Dispozitia nr. 65/20.03.2018 privind numirea doamnei Moga Claudia-Elena ca functionar public definitiv, prin transformarea postului, in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului Financiar-contabil

Dispozitia nr. 66/28.03.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 67 din 28.03.2018 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii: IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA PE STRADA TICOSULUI, SAT TICOS-FLOAREA, COMUNA TASCA , JUD NEAMT

Dispozitia nr. 68/02.04.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru proiectele finantate din fonduri guvernamentale si europene

Dispozitia nr. 69/2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 26 aprilie 2018

Dispozitia nr. 70/27.04.2018 privind constituirea Comisiei de concurs, Comisiei de solutionare a contestatiilor si numirea secretariatului in vederea organizarii concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta: consilier, clasaI, grad profesional superior, in cadrul compartimentului programe europene

Dispozitia nr. 71/27.04.2018 privind promovarea in grad profesional superior a functionarului public Corijescu Nina-Cezarina

Dispozitia nr. 72/27.04.2018 privind recuperarea zilei de munca din data de 30 aprilie 2018, stabilita ca zi libera

Dispozitia nr. 73/27.04.2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelorcu caracter personal

Dispozitia nr. 74/18.05.2018 privind convocarea membrilor Consiliului local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 23 mai 2018

Dispozitia nr. 75/18.05.2018 privind numirea doamnei Soponari Georgeta in functia publica temporara de consilier, clasa I grad profesional superior, in cadrul compartimentului Programe europene

Dispozitia nr. 76/18.05.2018 privind delegarea de atributii viceprimarului comunei Tasca, pe perioada concediului de odihna a primarului

Dispozitia nr. 77/18.05.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 78/18.05.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 79/18.05.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 80/18.05.2018 privind desemnarea d-nului Gudula Ionut-Daniel ca persoana responsabila cu completarea si actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire

Dispozitia nr. 81/12.06.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta de indata in ziua de 13 iunie 2018

Dispozitia nr. 82/15.06.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 21 iunie 2018

Dispozitia nr. 83/15.06.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 84/15.06.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 85/15.06.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 86/15.06.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 87/22.06.2018 privind constituirea Secretariatului tehnic de lucru pentru reactualizarea patrimoniului public si privat al comunei Tasca, jud Neamt

Dispozitia nr. 88/26.06.2018 privind aplicarea sanctiunii disciplinare prin avertisment scris domnului Grasu Nicu-Daniel, sef Serviciu Voluintar pentru Situatii de Urgenta

Dispozitia nr. 89/28.06.2018 privind incadrarea ca asistent personal a domnului Neagu Florin

Dispozitia nr. 90/28.06.2018 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Nita Maria incepand cu data de 1 iulie 2018

Dispozitia nr. 91/29.06.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 06 iulie 2018

Dispozitia nr. 92/29.06.2018 privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii „Reabilitare, extindere, modernizare si dotare gradinita, satul Tasca, comuna Tasca, jud Neamt”, finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 93/29.06.2018 privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii „Construire pod peste paraul Hamzoaia, comuna Tasca, judetul Neamt”, finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 94/29.06.2018 privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii „Construire pod peste paraul Neagra, comuna Tasca, judetul Neamt”, finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 95/29.06.2018 privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii „Extindere, modernizaresi dotare dispensar in comuna Tasca, judetul Neamt”, finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 96/29.06.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 97/29.06.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 98/29.06.2018 privind constituirea echipelor de implementare a proiectelor

Dispozitia nr. 99/29.06.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 100/01.08.2018 privind incetarea activitatii salariatului Miron Radu Sebastian

Dispozitia nr. 101/03.08.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca in sedinta ordinara in ziua de 9 august 2018

Dispozitia nr. 102/06.08.2018 privind reactualizarea componentei nominale a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tasca si a Centrului Operativ cu Activitate Temporaraal Comunei Tasca

Dispozitia nr. 103/08.08.2018 privind constituirea Comisiei de concurs, Comisiei de colutionare a contestatiilor si numirea secretariatului in vederea organizarii concursului pentru ocuparea postului contractual vacant: sofer microbuz scolar

Dispozitia nr. 104/08.08.2018 privind recuperarea zilelor de munca din data de 16 si 17 august 2018, stabilite ca zile libere

Dispozitia nr. 105/31.08.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasc in sedinta ordinara in ziua de 06 septembrie 2018

Dispozitia nr. 106/31.08.2018 privind aprobarea punerii in aplicare a Deciziei nr.30/10.08.2018 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Neamt cu privire la recuperarea unor prejudicii

Dispozitia nr. 107/31.08.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 108/31.08.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 109/31.08.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 110/31.08.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 111/04.09.2018 privind constituirea Comisiei de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor din cadrul primariei comunei Tasca, jud Neamt

Dispozitia nr. 112/07.09.2018 privind delegarea de tributii vicepimarului comunei Tasca pe perioada concediului de odihna a primarului

Dispozitia nr. 113/07.09.2018 privind incetarea acordarii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Bobu Constantin

Dispozitia nr. 114/07.09.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru : Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executi lucrari pentru proiectul „Extindere, modernizare si dotare dispensar in comuna Tasca, jud Neamt” , finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 115/10.09.2018 privind numirea domnului Gribincea Gheorghe

Dispozitia nr. 116/25.09.2018 privind convocarea Consiliului Local al comunei Tasca in sedinta extraordinara in ziua de 28 septembrie 2018

Dispozitia nr. 117/26.09.2018 privind aprobarea planului de servicii pentru minora Mariuta Ana-Maria

Dispozitia nr. 118/28.09.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 119/28.09.2018 privind modificarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 120/01.10.2018 privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Grama Ilie

Dispozitia nr. 121/01.10.2018 privind incadrarea ca asistent personal a doamnei Lebada Lacramioara

Dispozitia nr. 122/01.10.2018 privind incetarea activitatii asistentului personal Tepes Luminita

Dispozitia nr. 123/01.10.2018 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Pita Ioan

Dispozitia nr. 124/01.10.2018 privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ranceanu Viorica incepand cu data de 01 decembrie 2018

Dispozitia nr. 125/01.10.2018 privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial la Primaria Comunei Tasca

Dispozitia nr. 126/01.10.2018 privind aprobarea codului etic al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Tasca

Dispozitia nr. 127/09.10.2018 privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii „Reabilitare, extindere, modernizare si dotare dispensar, satul Tasca, comuna Tasca, jud Neamt”, finantat prin PNDL

Dispozitia nr. 128/10.10.2018 privind desemnarea unui curator special pentru minorii Ursu Alexandru-Stefan si Ursu Claudia-Alexia

Dispozitia nr. 129/10.10.2018 privind autorizarea doamnei Nita Maria, in calitate de tutore al interzisului judecatoresc Boatca Valeria in vederea vanzarii unei suprafete de teren

Dispozitia nr. 130/12.10.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca, in sedinta ordinara in ziua de 18 octombrie 2018

Dispozitia nr. 131/23.10.2018 privind incetarea acordarii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Budaca Zenovia

Dispozitia nr. 132/24.10.2018 privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Tasca in sedinta de indata in ziua de 25 octombrie 2018

Dispozitia nr. 133/30.10.2018 privind incetarea activitatii doamnei Lebada Lacramioara din functia de asistent personal

Dispozitia nr. 134/30.10.2018 privind constituirea comandamentului local pentru prevenirea si organizarea interventiilor in vederea combaterii loeiului si inzapezirilor pe drumurile publice

Dispozitia nr. 135/30.10.2018 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

Dispozitia nr. 136/30.10.2018 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

Dispozitia nr. 137/30.10.2018 privind acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita)

Dispozitia nr. 138/30.10.2018 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

Dispozitia nr. 139/30.10.2018 privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei titularului dosarului de ASF-Pintea Costel

Dispozitia nr. 140/30.10.2018 privind incetarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 141/30.10.2018 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne

Dispozitia nr. 142/30.10.2018 privind acordarea dreptului la ajutor social

Dispozitia nr. 143/30.10.2018 privind acordarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei

2017