• Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001
  • Formular pentru solicitare în baza Legii nr 544/2001
  • Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și retrimitere în termen legal)
  • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
  • Rapoartele de aplicare a Legii nr 544/2001