Adresa: comuna Taşca, judeţul Neamţ, cod poştal: 617455;
Telefon: 0233/255023, fax: 0233/255083;
e-mail:  primaria_tasca@yahoo.com