2024

Nr.crt Data Nume solicitant Adresa imobil Scopul
1 16.01.2024 SORANA MARIA MANCAS SECU

TASCA

Construire anexe-magazie+garaj, terasa si imprejmuire
2 18.01.2024 TARNICERU MIHAI TICOS FLOAREA

TASCA

Construire locuinta parter
3 23.01.2024 FILIP FLORINA NEAGRA TASCA Dezmembrare teren in doua loturi
4 14.02.2024 HEIDELBERGMATERIALS ROMANIA TASCA

TASCA

Construire bypas cuptor clincher nr.2 fabrica Tasca
5 14.02.2024 COMUNA TASCA HAMZOAIA

TASCA

Construire pod peste paraul Hamzoaia, com. Tasca, jud.Neamt
6 14.02.2024 COMUNA TASCA NEAGRA

TASCA

Modernizare pod peste paraul Neagra,com. Tasca, jud.Neamt
7 14.02.2024 COMUNA TASCA TASCA

TASCA

Modernizare pod peste paraul Secu,com. Tasca, jud.Neamt
8 16.02.2024 GLIGA MARIUS NEAGRA

TASCA

Construire locuinta parter+mansarda
9 01.03.2024 SC DELGAZ GRID SA TASCA

TASCA

Alimentare cu energie electrica, hala prel. lemnului-DEN FOREST
10 06.03.2024 ANDREI IONEL NEAGRA TASCA Schimbare partiala de destinatie-parter locuinta in magazin
11 19.03.2024 FILIP FLORINA NEAGRA TASCA Construire locuinta parter+mansarda
12 22.03.2024 PRUSU VIORICA TICOS FLOAREA

TASCA

Operatiuni notariale

Dezmembrare teren in doua loturi

13 22.03.2024 TIFREA GHEORGHE TASCA

TASCA

Desfiintare locuinta C1 si construire locuinta Sp+P+M
14 27.03.2024 HEIDELBERGMATERIALS ROMANIA TASCA

TASCA

Consolidare capac siloz de clincher nr.1
15 05.04.2024 TUTUIANU DUMITRU TICOS FLOAREA

TASCA

Schimbare destinatie din locuinta in restaurant
16 05.04.2024 COMUNA TASCA NEAGRA

TASCA

Reparatii capitale drumuri in comuna Tasca/str. Izvorului si str. Iasomiei
17 25.04.2024 SC HELGRA DECORA SRL TASCA

TASCA

Desfiintare statie preparare mixturi asfaltice C2
18 25.04.2024 HEIDELBERGMATERIALS ROMANIA TASCA

TASCA

Construire canal revizie locomotive pe linia 14 depou Tasca
19 14.05.2024 COMUNA TASCA NEAGRA

TASCA

Construire pod peste paraul Neagra, com. Tasca
20 14.05.2024 COMUNA TASCA TASCA

TASCA

Construire pod peste paraul Secu, sat Tasca, com. Tasca
21 29.05.2024 COMUNA TASCA NEAGRA

TASCA

Imbracaminte bituminoasa usoara pe strada Iasomiei si strada Izvorului

2023

Nr.crt Data Nume solicitant Adresa imobil Scopul
1 13.03.2023 RCS&RDS Sat Neagra com. Tasca jud. Neamt Construire statie de baza pt. servicii de comunicatii electronice
2 27.03.2023 APREUTESEI ELENA Sat Neagra com. Tasca jud. Neamt Desfiintare C1 si construire locuinta P+M
3 31.03.2023 CHISOR MIHAELA Sat Hamzoaia com. Tasca jud. Neamt Construire locuinta P+M
4 19.04.2023 COMUNA TASCA Sat Tasca, Ticos Floarea, Neagra, com. Tasca, jud. Neamt Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Tasca, judetul Neamt
5 19.05.2023 RADULESCU OANA CORINA Sat Neagra com. Tasca jud. Neamt Construire casa de vacanta -informare
6 05.06.2023 SUCIU NICOLAE Sat Tasca com. Tasca jud. Neamt Construire hala metalica cu destinatie garaj si depozit
7 05.06.2023 MATEI PAVEL ADRIAN Sat Neagra com. Tasca jud. Neamt Construire locuinta D+P+M
8 06.06.2023 LEONTE MARIN LILIANA Sat Neagra com. Tasca jud. Neamt Operatiuni notariale-vanzare teren
9 23.06.2023 POPESCU IZABELA Sat Tasca com. Tasca jud. Neamt Construire locuinta S+P+E

Anexa parter

Imprejmuire

10 23.06.2023 PRUNEANU VITALIE Sat  Ticos Floarea,  com. Tasca, jud. Neamt Construire locuinta P+E si garaj parter

 

11 14.07.2023 GASPAR ROBERT ANDREI Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Operatiuni notariale- alipire teren -3 loturi
12 14.07.2023 COMUNA TASCA Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Operatiuni notariale- concesionare teren
13 04.08.2023 COMUNA TASCA Sat Tasca, Sat Hamzoaia,com. Tasca, jud. Neamt Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal
14 09.08.2023 COMUNA TASCA Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Reparatii strada Stefan cel Mare, com Tasca, jud. Neamt
15 31.08.2023 GHINITOIU PETRU Sat Neagra, com. Tasca, Jud. Neamt Operatiuni notariale-dezmembrare teren in doua loturi
16 08.09.2023 GASPAR ROBERT ANDREI Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Construire locuinta parter
17 08.09.2023 MARIUS EMIL LUPA Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Inlocuire cos evacuare gaze la schimbatoarele de caldura
18 20.09.2023 COMUNA TASCA Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Infiintare retea de apa uzata in com. Tasca, jud. Neamt
19 04.10.2023 POTERASU EUGEN

POTERASU GABRIELA

Sat  Ticos Floarea,  com. Tasca, jud. Neamt Operatiuni notariale-vanzare teren
20 06.10.2023 CIOBANU PETRONELA Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Construire locuinta P+M
21 01.11.2023 TEPES BOBESCU ALEXANDRU Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Construire locuinta unifamiliala P+M
22 29.11.2023 SC DENFOREST SRL Sat Tasca,  com. Tasca, jud. Neamt Construire hala parter+anexa parter
23 21.12.2023 SC TUTUIANU CRIMATI SNC Ticos Floarea, com. Tasca, jud. Neamt Schimbare destinatie din chiosc in restaurant popas
Sari la conținut