Comuna Tasca - judetul Neamt - cod potal: 617455 - telefon: +40 233 255023 - fax: +40 233 255083 - e-mail: primaria_tasca@yahoo.com


Comuna Tasca
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Tumblr Print Share via e-mail

a) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;

b) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

c) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;

d) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;

e) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;

f) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;

g) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.